Om WEXIO Karate Kai
I WKK tränar vi Shotokan karate enligt Shihan Taiji Kase's principer. Efter Shihan Kase's bortgång 2004 finns det flera olika förgreningar som följer och tillämpar Shihan Kase's karate. WKK har valt att följa Shihan Kase's karate utan att för den skull binda sig till någon intresseorganisation.

Inom WKK har vi som ståndpunkt att alla instruktörer som vi kan lära oss något av är en bra instruktör, oavsett stilorganisation och ursprung. En av många stora inspirationskällor för WKK är Sensei Milo, 5e dan, som under flera år följde Shihan Kase. Genom ett aktivt deltagande, inte bara på Shihan Kase's efterträdares läger utan även på andra stilorganisationers läger, tar vi tillvara det bästa från alla de duktiga karatekas som finns runt omkring oss alla. WKK's huvudmål är att bevara arvet av den karate Shihan Kase står för samt se till att vi utvecklas både som karatekas och människor.


 Instruktörer
Jimmy
2 Dan

Jimmy Svangren

2 Dan
Klubbbledare

Tim
2 Dan

Tim Westlund

2 Dan
Styrelseordförande

Kennert
3 Dan

Kennert Bergqvist

3 Dan
Instruktör

Stefan
2 Dan

Stefan Flykt

2 Dan
Instruktör/Självförsvar

Carl-Axel
1 Dan

Carl-Axel Rudhe

1 Dan
Kassör

DOJO

En dojo är en lokal där en traditionell japansk konstart utövas. Ordet dojo kan tolkas som ”platsen för studier” och inom modern tid har dojo blivit synonymt med träningslokal. Längst fram i en traditionell japansk dojo finns oftast en plats som kallas ”shomen”. Denna plats brukar ha något slags shintoaltare som har bilder av stilens grundare. I väst ersätts ofta shintoaltaret med en bild av stilens grundare tillsammans med flaggor som sätts på en vägg. Väggen där shomen är placerad är dojons centralpunkt och en hedersplats för karaten.

All träning på WKK sker i vår egen dojo som är anpassad efter våra behov med bland annat mittsar, speglar och träningsredskap. Dojon har en yta på över 200m2 som är täckt av en budomatta. En dojo är en plats för träning, både mentalt och fysiskt. För att alla ska kunna utvecklas inom karaten så följer vi flera traditionella ordningsregler. Det är även det som gör en dojo unik.
Ordningsreglerna handlar framförallt om sunt förnuft, gott uppförande och att ha respekt mot varandra. Detta gör vi till exempel genom att buga (hälsa) på korrekt sätt. Det kan vara mot varandra, mot instruktörerna eller mot shomen.

DOJO

En dojo är en lokal där en traditionell japansk konstart utövas. Ordet dojo kan tolkas som ”platsen för studier” och inom modern tid har dojo blivit synonymt med träningslokal. Längst fram i en traditionell japansk dojo finns oftast en plats som kallas ”shomen”. Denna plats brukar ha något slags shintoaltare som har bilder av stilens grundare. I väst ersätts ofta shintoaltaret med en bild av stilens grundare tillsammans med flaggor som sätts på en vägg. Väggen där shomen är placerad är dojons centralpunkt och en hedersplats för karaten.

All träning på WKK sker i vår egen dojo som är anpassad efter våra behov med bland annat mittsar, speglar och träningsredskap. Dojon har en yta på över 200m2 som är täckt av en budomatta. En dojo är en plats för träning, både mentalt och fysiskt. För att alla ska kunna utvecklas inom karaten så följer vi flera traditionella ordningsregler. Det är även det som gör en dojo unik.
Ordningsreglerna handlar framförallt om sunt förnuft, gott uppförande och att ha respekt mot varandra. Detta gör vi till exempel genom att buga (hälsa) på korrekt sätt. Det kan vara mot varandra, mot instruktörerna eller mot shomen.


Den karate som vi praktiserar enligt Shihan Kase skiljer sig ifrån andra skolor av Shotokan-Ryu, trots att Shihan Taiji Kase var Cheif Instruktor av JKA i Europa ända fram till slutet på -80 talet. Vår Karate kommer inte ifrån Kyokai eller JKA, dvs den linje som härstammar från Nakayama via Gichin Funakoshi.

Vår historia sträcker sig från Gichin Funakoshi, Yoshitaka Funakoshi till Shihan Taiji Kase. Andra instruktörer som har influerat Taiji Kase märkbart är hans första huvudsakliga Sensei Hironishi Genshin samt den mytomspunne Okuyama Tadao.
Taiji Kase

Taiji Kase, 9 Dan